Polska Hekatomba

Hekatomba na osi czasu

Data zbrodni:

  • Lipiec 1941 r. (dokumenty litewskie). W sprawozdaniu Delegatury Rządu na Kraj podano, że Połuknia została spacyfikowana 25 czerwca 1941 r. 

 


Miejsce zbrodni: zobacz na mapie 

  • Połuknia, powiat wileńsko-trocki, gmina Rudziszki, zbrodnia miała miejsce w okolicach kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela  

 


Ofiary:

  • Zamordowanych zostało 26 Polaków, młodych mężczyzn opuszczający kościół m.in.: ks. Kazimierz Packiewicz, organista miejscowego kościoła Szpakowski, Jan Romejko i Kazimierz Romejko, Wiktoria Marcinkiewicz. Rannych zostało dodatkowo 24 mężczyzn w tym m.in.: Eugeniusz Zubrzycki.

 


Sprawcy:

  • Nieustalona formacja niemiecka formacja wojskowa.  

 


Okoliczności zbrodni: 

Zbrodnia ta miała miejsce w okolicach kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela. W dzień świąteczny miejscowa ludność zaczęła przychodzić na Mszę o godzinie 7.00 rano. Wówczas usłyszano nieopodal strzały z broni palnej. Niemcy otoczyli kościół i kazali opuścić go kobietą, młodzieży i dzieciom. Do mężczyzn, którzy zdecydowali się opuścić kościół strzelali. W ten sposób zginął ksiądz Packiewicz i młody organista. Do kościoła wrzucili palące się drewna co wywołało pożar. Prawdopodobnym powodem interwencji zbrojnej Niemców były słyszane wystrzały, które przypuszczalnie były odgłosami rozstrzeliwań jeńców radzieckich w budynku położonego w pobliżu kościoła „Domu Ludowego”.

 


Warte odnotowania:

Połuknia była bardzo małą miejscowością liczącą trzy ulice i zaledwie 30 domów. Liczba mieszkańców nie przekraczała 200 osób. 

W miejscowości stacjonowały wojska Wehramchtu.

Miejscowa ludność widziała przez okna kościoła, jak przez pola uciekało kilku żołnierzy radzieckich. 

Wieczorem na miejsce zbrodni przyszła miejscowa ludność, która widziała leżące zwłoki rozstrzelanych, w tym księdza w szatach liturgicznych z monstrancjom u boku. 

Zwłoki zamordowanych zostały pochowane na nowym cmentarzu, ok. 500 metrów od spalonego kościoła. A na nagrobkach wyryto napis: „Zginął tragicznie w 1941 r.”.     

 


Bibliografia:

Archiwum Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku 

Archiwum Akt Nowych w Warszawie  

Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas Vilnius

Lietuvos Ypatingasis Archyvas Vilnius  

M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008.

 

Autor: Monika Tomkiewicz 

Zobacz na mapie
Wstecz