Polska Hekatomba

Hekatomba na osi czasu

Data zbrodni:

  • 11 września 1939 r.  

 

Miejsce zbrodni: zobacz na mapie

  • Wichrowice, gmina Choceń, powiat Włocławek   

 

Ofiary:

  • polska ludność cywilna, mieszkańcy Olganowa, Gołębina, Skibic i Włocławka.   

 

Sprawcy:

  • żołnierze Wehrmachtu, którzy pozostali  nieustaleni. 


Okoliczności zbrodni:

11 września 1939 r. miejscowość Olganowo została zajęta przez Wehrmacht. Doszło do starcia z żołnierzami polskimi, którzy szybko się wycofali. Żołnierze niemieccy zatrzymali mężczyzn, którzy nie zdążyli uciec z Olganowa, zaprowadzili ich do pobliskiego majątku Wichrowice i tam rozstrzelali. Wśród zamordowanych znalazł się także jeden mieszkaniec Gołębina, dwóch mieszkańców Skibic i dwóch z Włocławka. Po trzech dniach administracja niemiecka pozwoliła rodzinom zabrać zwłoki. Łącznie 13 osób. Zabitych pochowano na cmentarzach w Śmiłowicach i Kłobi. Ciała miały rany kłute na piersiach, co świadczy, że śmierć zadano przy pomocy bagnetów. Poza tym niektórzy mieli liczne sińce i połamane kończyny.     

 

Warte odnotowania:

z imienia i nazwiska znani są mieszkańcy Olganowa: Bronisław Błaszczyk (sołtys), jego bracia Kazimierz i Czesław, Stanisław i Józef Dołkowie, Bolesław Sumorowski, Kazimierz i Tadeusz Rogalscy, mieszkaniec Gołębina: Władysław Kapuściński, mieszkańcy Skibic: Wacław Romaszewski, Piotr Wasielewski. Nazwisk zamordowanych z Włocławka nie ustalono. 

 

Źródła: 

- Góra M., Zbrodnia pomorska 1939 – Bagnety Wehrmachtu w Wichrowicach i Wilkowicach [w:] Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939. Materiały XXIX sesji naukowej w Toruniu z 22 listopada 2019 roku, red. T. Ceran, Toruń 2020, s. 59-65. 

 


Autor: Izabela Mazanowska 

Zobacz na mapie
Wstecz