Polska Hekatomba

Hekatomba na osi czasu

Data zbrodni:

  • 13 czerwca 1942 roku

 

Miejsce zbrodni: zobacz na mapie

  • Majdan Sopocki (woj. lubelskie)

 

Ofiary:

  • Polacy, mieszkańcy wsi Majdan Sopocki:

Jan Buczek
Wojciech Buczek
Jan Byra
Andrzej Góra
Jan Kowalik
Grzegorz Pardus
Franciszek Szurmacz
Wasyl Zub

 


Sprawcy:

  • Niemcy (żandarmeria), Ukraińcy (policja pomocnicza)

 

Okoliczności zbrodni:

W południe 13 czerwca 1942 roku oddział żandarmerii niemieckiej i ukraińska policja pomocnicza, rozpoczęły przeszukiwanie gospodarstw. Niemcy złapali ośmiu mieszkańców, których podejrzewali o przynależność do partyzantki i rozstrzelali ich. Kilkunastu innych mieszkańców wsi pobito i rozkazano im zakopać ciała zamordowanych na łące w pobliżu szosy. Spalono wówczas cztery gospodarstwa.

 

 

Bibliografia:

Stanisław Jastrzębski, Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na lubelszczyźnie w latach 1939-1947, Wrocław 2007.

Materiały parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim

Janusz Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość, 1947.

 

Autor: Michał Orłowski

Zobacz na mapie
Wstecz