Polska Hekatomba

Hekatomba na osi czasu

Data zbrodni:

  • druga połowa września 1939 r. (dokładnej daty nie udało się ustalić)

 

 

Miejsce zbrodni: zobacz na mapie

  • Gniezno – miasto w województwie wielkopolskim. Od końca października 1939 r. Okręg Rzeszy Poznań (późniejszy Kraj Warty). Więzienie miejskie. 

 

 

Ofiary:

  • Tadeusz Joachimiak – obywatel polski, zamieszkały w leśniczówce Pomianki, powiat Mogilno. 

 

 

Sprawcy:

  • Nieustaleni z imienia i nazwiska funkcjonariusze niemieckiej Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei). Wobec braku możliwości ustalenia bliższych danych bezpośrednich sprawców tego mordu w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej, śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Poznaniu zostało umorzone w czerwcu 2016 r.

 

 

Okoliczności zbrodni: 

W drugiej połowie września 1939 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich na teren Polski, Tadeusz Joachimiak został zatrzymany przez nieustalonych fukcjonariuszy niemieckich i przetransportowany do więzienia w Gnieźnie. Tam został zamordowany przez nieustalonych z imienia i nazwiska funkcjonariuszy niemieckiej Policji Bezpieczeństwa. 

 

 

Warte odnotowania: 

W sprawie tej OKŚZpNP w Poznaniu wykonała szereg czynności procesowych i kwerend archiwalnych, które nie dały jednak podstaw do indywidualnego określenia niemieckich funkcjonariuszy, którzy zamordowali Tadeusza Joachimiaka. 

 

 

Źródła:

S. 95/14/Zn, Postanowienie o umorzeniu śledztwa OKŚZpNP-IPN w Poznaniu w sprawie zabójstwa we wrześniu 1939 r. w Gnieźnie Tadeusza Joachimiaka przez osoby narodowości niemieckiej, 3 VI 2016. 

 

 

Autor: Wojciech Wichert/IPN Szczecin

Zobacz na mapie
Wstecz